Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nederlands4Anderstaligen Artikel 1: Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor overeenkomsten met Nederlands4Anderstaligen. Trainer/ontwikkelaar: Marion Siemonsma. Deelnemer: jij als je je opgeeft voor een training …

Privacyverklaring

BeveiligingNederlands4Anderstaligen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. …