Privacyverklaring

Beveiliging
Nederlands4Anderstaligen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via marion@nederlands4anderstaligen.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marion@nederlands4anderstaligen.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben
Nederlands4Anderstaligen verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te nemen als je een dienst afneemt. Ook gebruiken wij je gegevens voor de facturatie.

Delen met anderen
Nederlands4Anderstaligen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Nederlands4Anderstaligen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:– contactgegevens: voor- en achternaam, mailadres, telefoonnummers, werk- en thuisadres
– naam tekenbevoegde – contactgegevens administratieafdeling
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bewaartermijn
Nederlands4Anderstaligen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor alle persoonsgegevens:

– Naam, adres, bankrekening en email na aanleiding van een aankoop: 7 jaar. Dit is wettelijk verplicht voor de belastingdienst

In kaart brengen websitebezoek/cookies
Nederlands4Anderstaligen gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website gebruiksvriendelijk is en zo goed mogelijk werkt. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, ga ik ervan uit dat je dat goed vindt. Nederlands4Anderstaligen gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website gebruiksvriendelijk is en zo goed mogelijk werkt. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, ga ik ervan uit dat je dat goed vindt. 

Gegevens inzien/aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marion@nederlands4anderstaligen.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Nederlands4Anderstaligen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.